بازدید: 865

ازن به عنوان بهترين جايگزين برای متيل برومايد


ضدعفونی خاک کشاورزی قبل از فصل کشت به منظور از بين بردن ميکروارگانيسم­های زيادی که در خاک تولید می شوند، سال هاست در ايالات متحده آمريکا مورد استفاده قرار می­گيرد. بسياری از گياهان مستعد حمله از سوی بعضی باکتري ها، قارچ ها و نماتدها هستند و در نتيجه هر سال ميلياردها دلار خسارت از بابت تلفات محصولات به بار می آيد. بزرگترين و مشهورترين ضدعفونی کننده خاک را می توان متيل برومايد دانست، در حالي که اين ماده به شدت سمی است. متيل برومايد، وسيع ترين عامل ضدعفونی کننده خاک در طيف وسيعی از عوامل بيماری­زای خاک می باشد . مصرف آن در تمام دنیا به صورت يک تابع نمايي در حال افزايش بود که آخرين رقم آن در آمريکا برابر کيلوگرم در يک سال بوده است. اخيرا ً اين ماده به صورت خيلی سريع در حال خروج از عمليات کشاورزی می باشد. دليل اين کار نيز ادعای بسیاری از محافل علمی در مورد تأثيرات منفی اين ماده در دراز مدت بر روی لايه ازن اتمسفر و سلامتی بشر که ناشی از نازک شدن لایه ازن است می­باشد.
از آنجا که آمريکا نيز مانند بسياری از کشورهای دیگر امضاء کننده پروتکل مونترال می باشد، از سال 1999 تا 2005 پرونده استفاده از متيل برومايد به عنوان ضدعفونی کننده خاک در اين کشورنیز بسته شد.
در حال حاضر ماده ای که از آن بتوان به صورت وسيع به عنوان جايگزين متيل برومايد نام برد، وجود ندارد. اکثرا  مواد شيميايي جايگزين متيل برومايد دارای اثرات جنبی و خطرات قابل توجهی بر روی سلامت افراد بشر و يا مشکلات سمی­کردن محیط پس از استفاده هستند. از تلون (Telone) (ترکيب 1 و 3 دی کلروپروپن و کلروپيکرين) و وی پم (Vapam) (حاوی سديم متام)، به عنوان جايگزين متيل برومايد نام برده می شود. حال آنکه استفاده از تلون (Telone) در سراسر کاليفرنيا بواسطه پتانسيل بالای آن در آلودگی هوا محدود شده است. همين محدوديت در مورد وی پم (Vapam) نيز در آينده ای نزديک قابل پيش بينی است.
ديگر مواد ضدعفونی­کننده نيز دارای بوی خيلی بد در هنگام استفاده هستند که همين عامل سبب می گردد که از آن ها در محل­های نزديک به مناطق مسکونی استفاده نشود. همچنين بعضی از آن ها نيز دارای ترکيباتی هستند که پس از استفاده به عنوان ضدعفونی­کننده خاک دچار دگرگونی(تجزیه) نمی­گردند و سبب مشکلات Phitotoxicity در خاک می گردند.
بعضی روش های ديگر ضدعفونی خاک نظير استريليزاسيون از راه بخار (نياز به حجم آب زياد) و یا تابش آفتاب بر روی پلاستيک های مالچ (نياز به زمان زياد و همچنين مشکلات پلاستيک­های آلوده پس از مصرف) و . . . نيز هر يک دارای مشکلات خاص خودشان هستند. در مقابل اينها فرآيند ازن زنی يک عمل نسبتا ً ساده و بدون عوارض جنبی بر روی اتمسفر است. اين تکنولوژی را می توان به راحتی در سيستم های کشاورزی جاری جای داده تا ديگر مشکلاتی همچون حمل و نقل به محل، ذخيره، اداره کردن و يا نشت مواد شيميايي سمی و خطرناک را نداشته باشيم.