چاپ
بازدید: 1611

 

انعقاد الکتریکی : استفاده از جریان الکتریسته برای تصفیه آب در سال ۱۸۸۹ در انگلستان به اثبات رسید. هاریس در سال ۱۹۰۹ در ایالات متحده، تکنولوژی الکتروشیمیایی برای تصفیه فاضلاب با استفاده از الکترودهای آلومینیوم و آهن را معرفی کرد. در سال ۱۹۸۴ در لندن تصفیه خانه ای توسط ویک طراحی شد که از روش الکترولیز برای تصفیه فاضلابی که با آب دریا مخلوط شده بود بهره می گرفت . در بریتانیا در سال ۱۹۵۶ آب رودخانه با استفاده از یک فرآیند ساده و کاربرد الکترودهای آهن مورد استفاده قرار گرفت . ماتسون نیز در سال ۱۹۹۵ با طراحی مکانیسم الکتروشیمیایی دستگاهی را توصیف کرد که در سال ۱۹۴۰ تحت عنوان منعقدکننده الکترونیکی مطرح شده بود. لین در سال ۱۹۹۵ حذف آمونیاک و نیتریت از محلول آبی در راکتور ناپیوسته را بررسی نمود.

کاربرد فن آوری های الکتروشیمیایی در صنعت آب و فاضلاب بسیار متنوع می باشد. این تکنیک در موقعیت ها و صنایع مختلف در حذف دامنه وسیعی از آلاینده ها به کار گرفته شده است. از جمله موارد کاربرد این تکنیک در صنعت آب و فاضلاب می‌توان به تصفیه آب، شکستن امولسیون های چربی و نفت در آب، حذف مواد آلی طبیعی از آب، فلوئورزدایی، حذف ترکیبات سولفاته، تصفیه فاضلاب های شهری و رستوران، حذف فلزات سنگین، حذف آرسنیک، حذف ترکیبات فنلی، تصفیه فاضلاب صنایع لبنی و تولید چیپس، تصفیه فاضلاب صنایع تولید مخمر و خمیر ترش، تصفیه فاضلاب صنایع پرداخت فلزی، فاضلاب‌های رخشویخانه‌ها و صنایع نساجی و همچنین تصفیه فاضلاب‌های رادیواکتیو اشاره نمود.

انعقاد الکتریکی که به عنوان لخته سازی الکتریکی نیز شناخته می شود و شناورسازی الکتریکی با استفاده از آند قربانی شونده به طور گسترده ای برای حذف ذرات معلق، ترکیبات آلی، رنگ، یون های فلزی و آنیون های غیر آلی و انواع ترکیبات مختلف از آب و فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

فرآیند شامل ۳ مرحله می باشد که عبارتند از :

مکانیسم کلی منعقدسازی و شناورسازی الکتریکی ترکیبی از عملکرد مکانیسم های مختلف به طور هم زمان است که به طور زنجیر وار باعث تشدید عملکرد همدیگر می شوند. مکانیسم اصلی در فرآیند ممکن است از طریق فرآیندهای دینامیکی به عنوان واکنش های پیش رونده عمل کند و با توجه به نوع آلاینده و پارامترهای محیطی و عملیاتی تغییر نماید.

واکنش‌های زیادی در این فرآیند رخ می دهد که از مهم ترین آنها می‌توان موارد زیر را بر شمرد:

لخته های ایجاد شده توسط این فرآیند بسیار بزرگتر از لخته های ایجاد شده از مواد منعقد کننده شیمیایی بوده و شامل پیوندهای آبی محدود و همچنین مقاوم به اسید با پایداری بیشتر است. گازهای تولیدی حاصل از فرآیندهای شیمیایی الکترود کاتد و آند (بویژه هیدروژن تولیدی در کاتد) از طریق شناورسازی به حذف بهتری از آلاینده ها منجر می گردد.

این روش در حال حاضر پس از سال ها مطالعه، تحقیق و بررسی در شرکت آرین تجهیز به تولید رسیده که نتایج آزمون آن بر روی پساب صنایع مختلف بسیار مناسب بوده است و این روش توانسته است با حداقل مصرف برق و کمترین هزینه های جاری بسیاری از مشکلات موجود در پساب صنعتی صنایع مختلف را برطرف می کند.

 

مزیت های انعقاد و شناورسازی الکتریکی بر سایر روش های تصفیه

 

 

نتایج عملکرد

فاکتور مورد بررسی درصد کارایی فرایند
BOD ۹۰
فلزات سنگین ۹۵-۹۹
COD ۸۵-۹۰
مواد جامد معلق TSS ۹۹
روغن و چربی ۹۳-۹۹
فسفات ۹۳
باکتری و ویروس ۹۹٫۹۹
کدورت ۹۵-۹۷
ترکیبات فنلی ۶۰-۸۲
آرسنیک ۸۰-۹۶

  

قابل استفاده در صنایع:

 

نصب و راه اندازی

این پکیج به صورت پیش ساخته بوده و طی کمترین زمان در محل قابل نصب و راه اندازی می باشد.

قابل حمل و نقل و انتقال کمترین فضای اشغالی: مساحت اشغالی در این روش نسبت به روش های تصفیه مشابه بسیار کمتر( تا یک دهم) می باشد،

قابلیت افزایش ظرفیت بر اساس نیاز مشتری و توسعه کارخانه و افزایش ظرفیت پساب

هزینه نصب و راه اندازی بسیار پایین در مقایسه با سیستم های متداول تصفیه